"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND

Nội dung
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 23/NQ-HĐND
Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành 5/12/2017
Trích yếu về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
Ngày hiệu lực 5/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
File văn bản gốc Tập tin word
Tập tin PDF chưa cập nhật
Tổng số trang 5
Tập tin PDF chưa được cập nhật
{Không có dữ liệu}
Số bản ghi trên trang: Hiển thị 1 đến 0 trong tổng số 0 bản ghi.
{Không có dữ liệu}
Số bản ghi trên trang: Hiển thị 1 đến 0 trong tổng số 0 bản ghi.