"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND

Nội dung
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 28/NQ-HĐND
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành HĐND huyện Bình Đại
Ngày ban hành 19/12/2017
Trích yếu về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ
Ngày hiệu lực 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
File văn bản gốc Tập tin word
Tập tin PDF chưa cập nhật
Tổng số trang 2
Tập tin PDF chưa được cập nhật
{Không có dữ liệu}
Số bản ghi trên trang: Hiển thị 1 đến 0 trong tổng số 0 bản ghi.
{Không có dữ liệu}
Số bản ghi trên trang: Hiển thị 1 đến 0 trong tổng số 0 bản ghi.