"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO

số 590/QĐ-UB

Nội dung
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 590/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 25/8/1994
Trích yếu về việc ban hành bảng đơn giá xăng
Ngày hiệu lực 1/4/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
File văn bản gốc Tải Tập tin word

Tổng số trang
Tập tin PDF chưa được cập nhật
{Không có dữ liệu}
Số bản ghi trên trang: Hiển thị 1 đến 0 trong tổng số 0 bản ghi.
{Không có dữ liệu}
Số bản ghi trên trang: Hiển thị 1 đến 0 trong tổng số 0 bản ghi.