"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO

số 1152/QĐ-UBND

Nội dung
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1152/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 16/6/2015
Trích yếu về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dần tỉnh về ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ngày hiệu lực 16/6/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
File văn bản gốc Tải Tập tin word

Tổng số trang
Tập tin PDF chưa được cập nhật
{Không có dữ liệu}
Số bản ghi trên trang: Hiển thị 1 đến 0 trong tổng số 0 bản ghi.
{Không có dữ liệu}
Số bản ghi trên trang: Hiển thị 1 đến 0 trong tổng số 0 bản ghi.