"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO

Tổng tập

STTSố công báoNgày xuất bảnSố lượng văn bảnCuốn công báo
1 Công báo số 6 30/03/2020 2 Tập tin
2 Công báo số 5 19/03/2020 1 Tập tin
3 Công báo số 4 10/03/2020 5 Tập tin
4 Công báo số 3 13/02/2020 1 Tập tin
5 Công báo số 2 22/01/2020 3 Tập tin
6 Công báo số 1 06/01/2020 2 Tập tin
Số bản ghi trên trang: Hiển thị 1 đến 6 trong tổng số 6 bản ghi.* Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

STT Tháng Số lượng
1 Tháng 1-20205
2 Tháng 2-20201
3 Tháng 3-20208
4 Tháng 4-20200
Số bản ghi trên trang: Hiển thị 1 đến 2 trong tổng số 2 bản ghi.
Số bản ghi trên trang: Hiển thị 1 đến 8 trong tổng số 8 bản ghi.