"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2016           Thủ tướng Chính phủ           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 14 văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-10-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
01-09-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.
23-08-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên hội đồng cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh.
28-07-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài.
14-06-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
06-05-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
06-05-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
05-05-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại ban quản lý làng văn hóa - du lịch các dân tộc việt nam thuộc bộ văn hóa, thể thao và du lịch.
01-04-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của ngân hàng phát triển Việt Nam.
11-03-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của thủ tướng chính phủ.
07-03-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an.
26-02-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
22-02-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
22-02-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức Quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
23,960,622 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner