Chỉ thị 23-UB/CT
Trích yếu: về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức và phối hợp với công đoàn các cấp trong tỉnh tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cấp cơ sở chuẩn bị tiến tới Đại hội Công đoàn toàn tỉnh lần thứ 3 và Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ 5
Lĩnh vực:  Thi đua - Khen thưởng 
CQBH:  Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 15-06-1983
Có hiệu lực từ: 15-06-1983
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
CT23
Trang
23,965,756 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner