Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND
Trích yếu: về kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2010
Lĩnh vực:  Giáo dục - Đào tạo 
CQBH:  Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 04-01-2007
Có hiệu lực từ: 14-01-2007
Hiệu lực: Hết hiệu lực từ ngày 15-05-2010
File văn bản gốc:
CB_02+03_2007_NQ_07_cua_HDND_tinh
Đăng Công báo:
Số 02 + 03 ngày 01-02-2007
(từ trang 63 đến trang 65)
Tổng số trang: 3 trang
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ:
Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/04/2005
Luật số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003
Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/06/2006
Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006
Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/06/2005
Văn bản bị sửa đổi:
Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND ngày 02/07/2004
Văn bản chấm dứt hiệu lực văn bản này:
Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
23,797,902 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner