Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15           Năm 2019 Ngày 09 tháng 7 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-07-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 02
05-07-2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch Thủy cục tại Cảng cá Thạnh Phú. 10