"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 40 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-06-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
16-06-2017 Công văn số 1891/UBND-TH của UBND huyện Ba Tri về việc đính chính ngày, tháng ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017.
08-06-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Tri về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri.
30-05-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre.
24-05-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức giao thông một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre.
19-05-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
19-05-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
09-05-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre.
28-04-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Doanh nghiệp tư nhân Tân An, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
28-04-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Thanh Loan, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
28-04-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm và quy trình phân loại Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
24-04-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc.
12-04-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Tri về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ba Tri.
31-03-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên ưu tú do tỉnh Bến Tre quản lý.
30-03-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-03-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân vùng môi trường các nguồn nước tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
28-03-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
24-03-2017 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) để thực hiện Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
24-03-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2017.
24-03-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Hợp phần III, Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long vay vốn WB”.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
20,206,121 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner