"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 28 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-04-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Tri về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ba Tri.
31-03-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên ưu tú do tỉnh Bến Tre quản lý.
30-03-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-03-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân vùng môi trường các nguồn nước tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
28-03-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
24-03-2017 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) để thực hiện Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
24-03-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2017.
24-03-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Hợp phần III, Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long vay vốn WB”.
24-03-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2017.
24-03-2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Bến Tre.
22-03-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
20-03-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre.
14-03-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành.
08-03-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Bến Tre.
08-03-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
08-03-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
01-03-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
01-03-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
27-02-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
22-02-2017 Quyết định số 765/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Giồng Trôm về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Giồng Trôm.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
20,001,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner