"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 83 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
23-11-2018 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre.
06-11-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội dồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam - khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
05-11-2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.
05-11-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giám sát việc thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.
05-11-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
05-11-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
05-11-2018 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
05-11-2018 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Khoá IX - nhiệm kỳ 2016-2021.
05-11-2018 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
19-10-2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
19-10-2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre.
15-10-2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
01-10-2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
04-09-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
04-09-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
17-08-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
03-08-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-07-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá dịch vụ đo đạc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
25-07-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
21,839,233 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner