"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 31 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-06-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư tại các vùng sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sụt lún đất, lốc xoáy, xâm nhập mặn nước biển dâng, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
05-06-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển dừa giống trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
04-06-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
24-05-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số Điều của các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành tỉnh.
24-05-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
15-05-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại N.I.D.
15-05-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
11-05-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Bến Tre lập thành tích xuất sắc ở các giải đấu.
11-05-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
09-05-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre.
04-05-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế vận hành của Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Bến Tre.
03-05-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
24-04-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
24-04-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
13-04-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định về nhân viên khuyến nông xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
09-04-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành.
05-04-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
03-04-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
02-04-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc bổ sung Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND, ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc.
30-03-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Ủy han nhân dân tỉnh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
21,365,857 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner