"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1979           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 18 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1979:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-1979 Chỉ thị số 45/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm điểm lại kế hoạch thực hiện chương trình công tác thi đua.
20-10-1979 Chỉ thị số 41-UB/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
09-10-1979 Chỉ thị số 42/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc vận động chính trị trong thương binh, gia đình liệt sĩ, phát huy truyền thống cách mạng vẽ vang, mãi mãi xứng đáng là “công dân kiểu mẫu” và “gia đình cách mạng gương mẫu”.
07-09-1979 Chỉ thị số 38-CTUB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chống hạn, chủ động phòng chống lũ, mưa, úng cho lúa mùa chính vụ.
10-08-1979 Chỉ thị số 35-UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt tổng kiểm tra hộ khẩu trong tỉnh Bến Tre phục vụ cuộc tổng điều tra dân số năm 1979.
16-07-1979 Chỉ thị số 33/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống bão lụt để bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản XHCN, bảo vệ tài sản sinh mạng của nhân dân.
22-06-1979 Chỉ thị số 31-UB/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng màng lưới thú y địa phương.
19-06-1979 Chỉ thị số 29/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch năm 1980.
15-06-1979 Chỉ thị số 30/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 260 của HĐ Chánh phủ.
07-05-1979 Chỉ thị số 25/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện chế độ chánh sách đối với giáo viên Mẫu giáo và các chế độ thu chi quản lý đối với các trường lớp Mẫu giáo trong toàn tỉnh Bến Tre.
23-03-1979 Chỉ thị số 22/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc mở rộng diện khen thưởng gia đình có người thân thoát ly tham gia cách mạng trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
10-03-1979 Chỉ thị số 21-UB/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác thuỷ lợi năm 1979 tỉnh đã giao cho các huyện thị.
04-03-1979 Chỉ thị số 16/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thi hành quyết định của Hội đồng Chánh phủ cho vận dụng chính sách thuế công thương nghiệp hiện hành ở miền Bắc để thi hành ở miền Nam.
19-02-1979 Chỉ thị số 12/UB/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh huy động lương thực và quản lý lúa giống mới.
19-01-1979 Chỉ thị số 08-UB/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết các chế độ và lương thực cho giáo viên.
18-01-1979 Chỉ thị số 07-UB.CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch tỉnh.
02-01-1979 Chỉ thị số 01/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về xây tượng Bác Hồ.
02-01-1979 Chỉ thị số 02-UB/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngăn chặn tình trạng đốn phá bừa bãi các cây rắn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
23,973,035 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner