"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1980           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 21 văn bản được ban hành trong năm 1980:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-1980 Chỉ thị số 34/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác vệ sinh phòng bệnh phòng dịch trong nhân dân.
11-12-1980 Chỉ thị số 32/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường củng cố tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động của Hội chữ thập đỏ ở cơ sở.
21-11-1980 Chỉ thị số 31/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiến hành kiểm tra ruộng đất tính thuế lập bộ thuế nông nghiệp năm 1981.
16-09-1980 Chỉ thị số 26/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về thống nhất áp dụng chế độ thu quốc doanh trong cả nước.
16-09-1980 Chỉ thị số 27/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về thống nhất áp dụng chế độ thu quốc doanh trong cả nước.
10-09-1980 Chỉ thị số 25-UB/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện điều tra chăn nuôi thời điểm 01 tháng 10 năm 1980.
03-07-1980 Quyết định số 211/UB/QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tạm thời hệ số điều chỉnh dự toán trong xây dựng cơ bản của tỉnh.
02-07-1980 Chỉ thị số 20/UB/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thu nợ.
28-06-1980 Chỉ thị số 18/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục công tác thu hồi và quản lý vũ khí, vật liệu nổ trong tỉnh Bến Tre.
28-06-1980 Chỉ thị số 19/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống bão lụt.
27-06-1980 Quyết định số 195/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tạm thời cho áp dụng đơn giá nhân công mới trong phạm vi xây dựng cơ bản của tỉnh.
23-06-1980 Quyết định số 183-UB/QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định tạm thời về thu thuỷ lợi phí.
20-06-1980 Chỉ thị số 15/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh việc tổ chức và hướng dẫn hoạt động của đội kiểm tra của công nhân.
10-06-1980 Chỉ thị số 17/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tổng kiểm tra, đánh giá lại tài sản trong các đơn vị cơ sở, ngành kinh tế thuộc khu vực Nhà nước 0 giờ ngày 01/7/1980.
07-06-1980 Chỉ thị số 12-UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh việc thu thuế, nợ vay.
23-04-1980 Chỉ thị số 07/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác lập các bảng thống kê cân đối kinh tế quốc dân và phân tích kinh tế tổng hợp.
09-04-1980 Chỉ thị số 06-UB/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xây dựng trạm bưu điện xã.
12-03-1980 Quyết định số 92/UB/QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Quyết định 01 về cuộc vận động tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng trong các trường học.
22-02-1980 Quyết định số 78/UB/QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác tiêu chuẩn hoá – đo lường-kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá của tỉnh Bến Tre.
26-01-1980 Nội quy số 24-UB/NQ của Uỷ ban nhân dân tỉnh nội quy vệ sinh thị xã.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
23,834,441 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner