"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1984           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 19 văn bản được ban hành trong năm 1984:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-1984 Chỉ thị số 76/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô.
15-12-1984 Chỉ thị số 74/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc nghiêm cấm sản xuất và buôn bán thuốc lá điếu trái phép.
20-11-1984 Quyết định số 2207/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm sản xuất Thử và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
07-11-1984 Quyết định số 2122/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chính sách và chế độ khuyến khích cuộc vận động phát triển dân số hợp lý và sinh đẻ có kế hoạch.
29-09-1984 Chỉ thị số 59/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường hoc của ngành Giáo dục.
26-09-1984 Chỉ thị số 57-UB/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và cải tiến nghiệp vụ công tác.
12-09-1984 Chỉ thị số 54/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ứng dụng năng lượng mới tại Bến Tre.
31-08-1984 Chỉ thị số 58/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tổng điều tra hiện trạng giáo dục trong toàn tỉnh.
17-08-1984 Chỉ thị số 48/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức điều tra cơ bản tình hình thực hiện chế độ chánh sách và hoàn cảnh, đời sống sinh hoạt của các đối tượng thương binh và xã hội trong toàn tỉnh.
06-08-1984 Chỉ thị số 46/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đăng ký, quản lý hổ khẩu trong các hộ tập thể.
09-07-1984 Quyết định số 832/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về quy chế quản lý đề tài nghiên cứu KHKT của tỉnh.
05-06-1984 Chỉ thị số 36/UB/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng.
05-06-1984 Quyết định số 732/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý toàn diện cho cấp huyện.
15-05-1984 Chỉ thị số 30/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 19/5 năm 1984.
03-05-1984 Chỉ thị số 27/UB/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh, củng cố tổ chức Tư pháp huyện xã và tương đương.
12-04-1984 Chỉ thị số 13/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất tổ chức quản lý các hoạt động sự nghiệp Thể dục thể thao trong tỉnh.
28-03-1984 Chỉ thị số 12/UB/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo hộ lao động và tiến hành tổng kết 5 năm phát động phong trào an toàn vệ sinh lao động và 3 năm thực hiện Thông tư số 08 của liên Bộ Lao động – Y tế - Nội vụ và Tổng Công đoàn Việt Nam.
27-03-1984 Quyết định số 267/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học kỹ thuật của sở ban, ngành , huyện thị và các cơ sở sản xuất trong tỉnh Bến Tre.
25-02-1984 Chỉ thị số 04/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức bảo vệ và sử dụng điện trong tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
23,821,541 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner