"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1985           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 18 văn bản được ban hành trong năm 1985:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-1985 Quyết định số 1166/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ định mức sinh hoạt phí cho cán bộ xã phường và tương đương.
09-12-1985 Chỉ thị số 58/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều tra tình hình biến động dân số năm 1985.
30-10-1985 Quyết định số 953/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cơ chế tổ chức - quản lý cấp xã và phân công phân cấp cho xã.
12-10-1985 Kế hoạch số 51/KH-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 236/HĐBT và Thông tư số 48/TBXH về việc bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chánh sách về thương binh và xã hội.
14-09-1985 Chỉ thị số 47/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thi đua giữa các ngành, huyện thị trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.
17-06-1985 Chỉ thị số 35/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đưa công tác chữ thập đỏ vào các trường phổ thông trung học và phổ thông cơ sở trong tỉnh.
11-05-1985 Quyết định số 437/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Thạnh Phú.
02-05-1985 Quyết định số 429/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu chính thức kế hoạch 1985.
20-04-1985 Chỉ thị số 30/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp hoạt động đẩy mạnh công tác tư pháp theo Thông tư số 94/TT-TH ngày 23/02/1985 của Bộ Tư pháp.
19-04-1985 Chỉ thị số 29/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát động tết trồng cây: Đời đời nhớ ơn Bác Hồ ngày 19/5/1985 thấm nhuần sâu sắc lời Bác Hồ dạy: “Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây” và “Việc trồng cây tốn kém ít nà lợi ích rất nhiều.
19-04-1985 Quyết định số 356/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản qui định tạm thời về quản lý việc thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước dưới đất (nước ngầm) trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
10-04-1985 Chỉ thị số 28/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh công tác quản lý hợp đồng kinh tế.
09-03-1985 Quyết định số 275/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Chợ Lách.
06-03-1985 Quyết định số 283/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Mỏ Cày.
05-03-1985 Quyết định số 231/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định đăng ký hộ khẩu thường trú cho những người từ các vùng nông thôn hoặc các tỉnh khác chuyển đến cư trú trong phạm vi thị xã Bến Tre.
20-02-1985 Quyết định số 577/QĐ-UB/85 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.
08-01-1985 Quyết định số 06/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Bình Đại.
08-01-1985 Quyết định số 07/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Châu Thành.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
23,797,963 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner