"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1986           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 16 văn bản được ban hành trong năm 1986:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-1986 Chỉ thị số 52/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều tra chọn mẫu biến động dân số năm 86.
20-10-1986 Chỉ thị số 47/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc mở đợt tấn công mạnh mẽ bọn tội phạm kinh tế hình sự trong toàn tỉnh (Từ 20/10/86 đến 20/12/86).
30-07-1986 Chỉ thị số 27/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xây dựng và tổng hợp kế hoạch 5 năm 1986-1990.
26-07-1986 Chỉ thị số 26/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phúc tra hộ khẩu, nhân khẩu trong toàn tỉnh.
24-06-1986 Chỉ thị số 23/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương hoàn thành các chính sách khen thưởng tổng kết kháng chiến.
20-06-1986 Chỉ thị số 19/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an toàn và tiết kiệm trong tiêu dùng điện.
09-06-1986 Chỉ thị số 21/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phòng chống lụt bão lập thành tích kỷ niệm 40 năm ngày Hồ Chủ Tịch, ký sắc lệnh thành lập Uỷ ban hộ đê Trung ương (22/5/1946), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6.
10-04-1986 Quyết định số 255/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời chế độ đối với nghĩa vụ lao động XHCN.
10-04-1986 Quyết định số 256/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời chế độ đối với nghĩa vụ lao động dài hạn.
10-04-1986 Quyết định số 257/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời chế độ đối với nghĩa vụ lao động bắt buộc.
08-04-1986 Quyết định số 245/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản Quy định về tổ chức quản lý và một số chính sách khuyến khích sản xuất đối với các loại hộ sản xuất TCN-TCN.
08-04-1986 Quyết định số 246/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức quản lý và một số chính sách khuyến khích sản xuất đối với các loại hộ sản xuất TCN-TCN cá thể, TCN-TCN gia đình và nghề phụ gia đình.
07-03-1986 Chỉ thị số 06/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiêm phòng gia súc hàng năm.
14-02-1986 Quyết định số 109/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý ứng dụng tiến bộ KHKT của tỉnh.
03-02-1986 Chỉ thị số 03/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học.
27-01-1986 Quyết định số 143/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng và thực hiện chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật trọng điểm của tỉnh 5 năm 1986-1990.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
23,834,843 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner