"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1987           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 19 văn bản được ban hành trong năm 1987:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-1987 Chỉ thị số 74/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và sử dụng pháo Tết.
11-12-1987 Chỉ thị số 73/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều tra chọn mẫu tình hình biến động dân số năm 1987.
29-10-1987 Chỉ thị số 66/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cuờng công tác bảo hộ lao động, ngăn chặn tai nạn lao động nặng, chết người, sự cố máy móc thiết bị, cháy, nổ, gây thiệt hại tính mạng của công dân và tài sản XHCN.
21-10-1987 Quyết định số 1176/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét khen thưởng.
17-10-1987 Chỉ thị số 60/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ chính sách đối với thú y cơ sở.
31-08-1987 Chỉ thị số 48/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục mở đợt tuyên truyền giáo dục học tập thực hiện Nghị quyết số 808/UB ngày 10/7/84 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý trật tự an toàn giao thông trong toàn tỉnh.
28-08-1987 Chỉ thị số 47/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chủ động công tác phòng chống lụt bão.
27-08-1987 Chỉ thị số 46/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xây dựng, tổng hợp kế hoạch năm 1988.
13-08-1987 Chỉ thị số 41/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc soát xét lại, hệ thống văn bản pháp quy và xây dựng chương trình lập quy.
30-07-1987 Nghị quyết số 674/HĐ-NQ của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 1987.
30-07-1987 Nghị quyết số 675/HĐ-NQ của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch chính thức năm 1987 và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm.
10-07-1987 Chỉ thị số 36/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện QĐ số 79/HĐBT ngày 26/5/1987 của HĐBT về một số biện pháp giảm bớt khó khăn trong đời sống của giáo viên.
28-05-1987 Quyết định số 390/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tạm thời về tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
25-05-1987 Quyết định số 373/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thực hiện bảo hộ lao động.
13-02-1987 Chỉ thị số 06/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 1987.
17-01-1987 Nghị quyết số 64/HĐ-NQ của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn báo cáo tổng kết năm 1986 và nhiệm vụ kế hoạch quý I năm 1987 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
16-01-1987 Chỉ thị số 05/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng.
07-01-1987 Quyết định số 08/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho giáo viên giảng dạy các trường chuyên nghiệp, các lớp đào tạo chính quy và tại chức trong tỉnh.
05-01-1987 Quyết định số 07/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ dạy thêm giờ, thêm buổi cho giáo viên trong tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
23,817,651 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner