"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1988           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 22 văn bản được ban hành trong năm 1988:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-1988 Chỉ thị số 59/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên nhi đồng năm 1989.
19-11-1988 Quyết định số 995/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ dạy thêm giờ, thêm buổi cho giáo viên trong tỉnh.
07-11-1988 Chỉ thị số 55/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự.
08-09-1988 Quyết định số 876/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kinh tế của các sở, cơ quan tương đương và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã.
09-08-1988 Quyết định số 607/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tập định mức tính toán kế hoạch năm 1988-1990.
02-08-1988 Chỉ thị số 42/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và sử dụng đất nông nghiệp.
02-07-1988 Nghị quyết số 570/HĐ-NQ của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 1988 và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 1988.
01-07-1988 Chỉ thị số 37/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận công tác đăng ký hộ tịch.
01-07-1988 Chỉ thị số 38/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều tra hiện trạng và dự báo nhu cầu đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật từ năm 1990 đến năm 2000.
01-07-1988 Chỉ thị số 39/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát sát sinh và vệ sinh thực phẩm.
22-06-1988 Chỉ thị số 33/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chăm sóc, giáo dục và quản lý thương binh, bịnh binh.
14-06-1988 Nghị quyết số 483/HĐ-NQ của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I/1988 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý II/1988.
09-06-1988 Quyết định số 474/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Lao động và Sở Thương binh và xã hội thành Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
26-05-1988 Chỉ thị số 24/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt tuyên truyền và lãnh đạo thi hành Luật Đất đai.
26-05-1988 Chỉ thị số 25/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thống kê để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý.
26-05-1988 Nghị quyết số 441/HĐ-NQ của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn bản quy chế tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh và tổ chức đợt học tập quán triệt bản quy chế tổ chức, hoạt động HĐND tỉnh và quy chế tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp của HĐ Nhà nước.
16-05-1988 Chỉ thị số 19/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 1988.
21-03-1988 Quyết định số 241/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp cho cán bộ thuế nông nghiệp xã.
24-02-1988 Quyết định số 113/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số điểm trong quy định tạm thời chế độ đối với lao động XHCN và lao động nghĩa vụ dài hạn.
20-02-1988 Nghị quyết số 03/HĐ-NQ của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 1987 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1988.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
23,821,816 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner