"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1989           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 35 văn bản được ban hành trong năm 1989:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-1989 Chỉ thị số 118/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác xuất nhập khẩu.
09-12-1989 Chỉ thị số 117/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức và hoạt động công chứng Nhà nước.
07-12-1989 Chỉ thị số 116/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều tra chọn mẫu tình hình biến động dân số năm 1989.
01-12-1989 Chỉ thị số 113/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sản xuất, vận chuyển, kinh doanh pháo Tết và quản lý vũ khí vật liệu nổ.
23-11-1989 Quyết định số 1286/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động các tổ chức tín dụng nhân dân.
17-11-1989 Quyết định số 1259/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý nguồn nguyên liệu thuỷ sản xuất khẩu của tỉnh.
16-11-1989 Chỉ thị số 109/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiêm chủng mở rộng 1989-1990.
31-10-1989 Chỉ thị số 105/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác xuất nhập khẩu.
27-10-1989 Quyết định số 1206/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời các biện pháp xử lý vi phạm về đăng ký và thực hiện các quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và danh mục các sản phẩm bắt buộc đăng ký chất lượng năm 1989-1990.
26-10-1989 Quyết định số 1202/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tạm thời về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
17-10-1989 Chỉ thị số 103/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý dịch vụ thuốc bảo vệ thực vật.
17-10-1989 Chỉ thị số 104/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xây dựng, tổng hợp và triển khai thực hiện kế hoạch năm 1990.
05-10-1989 Chỉ thị số 101/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức rà soát hệ thống văn bản pháp quy.
14-09-1989 Quyết định số 944/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bản Quy định về quản lý vận tải và giao thông hoạt động trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
23-08-1989 Chỉ thị số 33/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng bộ hệ thống thuỷ nông phục vụ yêu cầu sản xuất nông nghiệp.
12-08-1989 Quyết định số 773/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời chế độ phổ cập giáo dục cấp I – xóa mù chữ.
31-07-1989 Chỉ thị số 29/UB-CT/89 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kiểm điểm việc thực hiện pháp lệnh quy định việc xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân theo Chỉ thị số 176/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 03/7/89.
18-07-1989 Chỉ thị số 28/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác xuất khẩu gạo.
05-07-1989 Chỉ thị số 25/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.
15-06-1989 Chỉ thị số 24/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chủ động công tác phòng, chống lụt, bão năm 1989.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
23,817,809 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner