"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1990           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 42 văn bản được ban hành trong năm 1990:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-1990 Quyết định số 989/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thu, chi Ngân sách năm 1991.
27-12-1990 Quyết định số 969/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giá thu thuế nông nghiệp.
19-12-1990 Quyết định số 947/QĐ/UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bảng quy định về biện pháp quản lý thu thuế hoạt động khảo sát, thiết kế và thi công các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh.
14-12-1990 Quyết định số 938/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định tạm thời về hoá giá nhà do Nhà nước quản lý cho thuê tại tỉnh Bến Tre.
04-12-1990 Chỉ thị số 28/90/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai bảo hiểm hỏa hoạn.
21-11-1990 Quyết định số 853/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định thu, chi học phí trong ngành giáo dục.
19-11-1990 Chỉ thị số 27/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo vệ và đấu tranh chống các hành vi phá hoại hệ thống lưới điện trong tỉnh.
08-11-1990 Chỉ thị số 26/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết công tác KHKT 5 năm 1986-1990 và xây dựng kế hoạch KHKT năm 1991 và 5 năm 1991-1995.
18-10-1990 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp cấp bách cần phải tập trung trong quý IV/1990 nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết kinh tế xã hội năm 1990 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
16-10-1990 Chỉ thị số 25/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý và triệt để tiết kiệm, tiêu dùng xăng dầu trong tình hình hiện nay.
12-10-1990 Chỉ thị số 24/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác BHLĐ, ngăn ngừa tai nạn lao động.
03-10-1990 Quyết định số 716/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề án đổi mới công tác thi đua và khen thưởng được áp dụng trong toàn tỉnh, ở các cấp, các ngành, các đơn vị cơ sở.
29-09-1990 Quyết định số 697/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức, lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo và Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
21-09-1990 Chỉ thị số 22/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý tang vật của các vụ án.
19-09-1990 Chỉ thị số 21/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác văn thư lưu trữ.
18-09-1990 Quyết định số 674/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ chính sách cho trường chuyên.
22-08-1990 Chỉ thị số 20/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về một số việc cần làm ngay để thi hành Nghị quyết Trung ương 8.
17-08-1990 Chỉ thị số 19/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hoạt động và quản lý chặt chẽ công tác văn hóa nghệ thuật và thông tin đại chúng trong tình hình hiện nay.
14-08-1990 Chỉ thị số 18/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc trang bị và quản lý sử dụng vũ khí quân dụng.
13-08-1990 Quyết định số 582/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời về phân cấp quản lý trường THPT và PT cấp II-III.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
23,797,708 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner