"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1991           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 49 văn bản được ban hành trong năm 1991:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-1991 Quyết định số 1154A/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định tạm thời về số lượng định suất và mức trợ cấp sinh hoạt cho cán bộ xã, phường và thị trấn.
17-12-1991 Chỉ thị số 30/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổng kiểm tra sử dụng tiền mặt mua bán vàng và ngoại tệ trong toàn tỉnh.
16-12-1991 Quyết định số 1140/QĐ/UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định tạm thời về chế độ quản lý ngân sách xã.
05-12-1991 Quyết định số 1116/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý về sử dụng hoá đơn bán hàng.
02-12-1991 Chỉ thị số 28/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý hành nghề thiết kế và xây dựng trong tỉnh.
31-10-1991 Quyết định số 1035/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Công ty Thuỷ nông trực thuộc Sở Thuỷ lợi.
31-10-1991 Quyết định số 1053/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng trực thuộc Sở Y tế Bến Tre.
23-10-1991 Quyết định số 1029/UB-QĐ/91 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời giá đất tính thuế nhà đất.
23-10-1991 Chỉ thị số 24/UB.CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức dịch vụ phân bón hoá học.
10-10-1991 Chỉ thị số 22/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi hành Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty.
10-10-1991 Chỉ thị số 23/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý mặt hàng con tôm xuất tỉnh.
09-10-1991 Chỉ thị số 21/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức hội khoẻ Phù Đổng các cấp của tỉnh tiến tới tham dự hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ III năm 1992.
30-08-1991 Quyết định số 797/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chi học phí trong ngành giáo dục năm học 1991-1992.
28-08-1991 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách năm 1991.
28-08-1991 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1990.
28-08-1991 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Huy chương của tỉnh.
24-08-1991 Chỉ thị số 20/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 202/CT ngày 28/6/1991của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về cho vay vốn sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp đến hộ sản xuất.
19-08-1991 Chỉ thị số 19/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm học 1991-1992 của UBND tỉnh Bến Tre.
20-07-1991 Chỉ thị số 18/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống lụt bão và thiên tai khác năm 1991.
18-07-1991 Chỉ thị số 17/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý trật tự văn hoá xã hội trong tỉnh.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
23,834,484 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner