"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1993           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 31 văn bản được ban hành trong năm 1993:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-1993 Quyết định số 1426/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu phí tiêm phòng bệnh dại và bắt chó chạy rong ngoài đường.
17-12-1993 Quyết định số 1405/QĐ.UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá tiền lương sản phẩm nước máy theo Quyết định số 317/HĐBT ngày 01/9/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số 20/LB-TT ngày 02/6/1993 của liên bộ TBXH và Tài chính.
30-11-1993 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số đề án kinh tế thực hiện Nghị quyết Trung ương V.
18-11-1993 Quyết định số 1222/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành điều lệ tạm thời về tổ chức vận tải ngoài quốc doanh.
08-11-1993 Chỉ thị số 25/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giải toả buôn bán tại các bến phà trong tỉnh.
01-11-1993 Quyết định số 1060/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ thưởng chiến sĩ thi đua các cấp.
01-11-1993 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các đề án chuyên ngành đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IV.
01-11-1993 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề án “Phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin thể thao ở cơ sở trong 2 năm 1994-1995”.
09-09-1993 Chỉ thị số 21/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều tra tình hình mức sống dân cư.
09-09-1993 Chỉ thị số 22/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều tra chọn mẫu tính toán các chỉ tiêu của hệ thống kê tài khoản quốc gia năm 1992.
20-08-1993 Chỉ thị số 19/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ kế toán và thống kê đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài QD.
24-07-1993 Quyết định số 588/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Tư pháp huyện, thị.
22-07-1993 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 1993 của HĐND tỉnh.
22-07-1993 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc gia hạn nhiệm kỳ Hội thẩm nhân dân – Toà án Nhân dân tỉnh.
02-07-1993 Chỉ thị số 18/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện kế hoạch số 11 của Tỉnh uỷ đẩy mạnh hơn nữa công tác phồ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ từ nay đến năm 1995.
30-06-1993 Chỉ thị số 17/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn triển khai thi hành các quy định quản lý ngành nghề kinh doanh đặc biệt.
18-06-1993 Quyết định số 421/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định bảng tính giá tính thuế nhà và chuyển quyền sử dụng đất.
03-06-1993 Chỉ thị số 14/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường nhân ngày môi trường thế giới 05 tháng 6.
18-05-1993 Chỉ thị số 13/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác” năm 1993.
15-05-1993 Chỉ thị số 12/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đưa đi kinh tế mới, quản lý và sử dụng đất kinh tế mới.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
23,834,602 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner