"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1994           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 32 văn bản được ban hành trong năm 1994:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-1994 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1995.
08-12-1994 Chỉ thị số 25/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ.
23-11-1994 Chỉ thị số 24/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý quỹ nhà ở-nhà làm việc thuộc sở hữu của Nhà nước tại các huyện, thị xã trong tỉnh.
07-11-1994 Quyết định số 937/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định về bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản, đăng kiểm và cấp các loại giấy phép có liên quan đến các hoạt động nghề cá trong tỉnh Bến Tre.
04-11-1994 Chỉ thị số 23/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.
21-10-1994 Quyết định số 834/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo cấp tỉnh về chính sách nhà ở và đất ở.
20-10-1994 Chỉ thị số 19/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việctăng cường quản lý ngoại tệ trong tình hình mới theo Quyết định số 396/TTg ngày 04/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
20-10-1994 Chỉ thị số 20/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc lập thủ tục mở mạng viễn thông dùng riêng, cấp giấy phép sử dụng tần số và máy vô-tuyến-điện (VTĐ) nhập khẩu thiết bị viễn thông.
20-10-1994 Chỉ thị số 21/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn Mạng lưới viễn thông tỉnh Bến Tre.
14-10-1994 Chỉ thị số 18/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý sử dụng con dấu.
01-10-1994 Chỉ thị số 15/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quan hệ, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài.
01-10-1994 Chỉ thị số 16/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bảo quản tài sản phục vụ bầu cử.
22-09-1994 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đánh giá tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 1989 - 1994.
25-08-1994 Quyết định số 590/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng đơn giá xăng.
18-07-1994 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 1994 của HĐND tỉnh.
04-07-1994 Chỉ thị số 13/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tổ chức quản lý các loại hình kinh tế hợp tác trên các lĩnh vực Thương mại-Dịch vụ-Tiểu thủ công nghiệp-Giao thông vận tải và xây dựng.
02-07-1994 Quyết định số 438/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành bản giá tính lệ phí trước bạ xe gắn máy.
20-06-1994 Chỉ thị số 12/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc rà soát văn bản pháp quy do UBND các huyện, thị xã và các sở, ban, ngành tỉnh ban hành.
18-06-1994 Chỉ thị số 11/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong tỉnh Bến Tre.
18-06-1994 Quyết định số 410/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành bản quy định về bảo vệ và phát triển rừng (rừng trồng tập trung và phân tán.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
23,834,694 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner