"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1995           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 24 văn bản được ban hành trong năm 1995:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1995 Quyết định số 1526/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế vệ sinh thú y tại các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật.
01-12-1995 Quyết định số 1416/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bảng qui định tạm thời về việc bán đấu giá nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-11-1995 Quyết định số 1412/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về số lượng định suất, mức sinh hoạt phí cho cán bộ Đảng, chính quyền và đoàn thể ở xã, phường, thị trấn.
03-11-1995 Chỉ thị số 21/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký, quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.
03-11-1995 Chỉ thị số 22/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban bảo vệ dân phố.
22-09-1995 Chỉ thị số 20/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý khai thác nước ngầm và các tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
04-08-1995 Quyết định số 800/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê ở tỉnh Bến Tre.
31-07-1995 Quyết định số 789/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành bảng quy định về giá các loại đất.
31-07-1995 Quyết định số 790/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành bảng giá xây dựng nhà ở mới.
04-07-1995 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 1995 của HĐND tỉnh.
04-07-1995 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1994.
04-07-1995 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1995.
04-07-1995 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số đề án chuyên ngành.
13-06-1995 Chỉ thị số 16/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá trong việc xem xét cấp giấy phép đầu tư và sản xuất kinh doanh.
06-06-1995 Chỉ thị số 15/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống dịch bệnh lở mồm, long móng (LMLM) trên gia súc.
22-05-1995 Chỉ thị số 14/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát động quần chúng tham gia phát hiện, vận động thu gom, giao nộp các loại hung khí.
20-05-1995 Chỉ thị số 12/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thi hành Chỉ thị 247/TTg ngày 28/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ.
13-05-1995 Quyết định số 534/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỉ lệ điều tiết và quản lý, sử dụng nguồn thu ngày công lao động công ích.
12-04-1995 Quyết định số 315/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của tỉnh Bến Tre.
28-03-1995 Chỉ thị số 04/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý việc sử dụng đất trồng lúa nước.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
23,817,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner