"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1996           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 36 văn bản được ban hành trong năm 1996:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-1996 Chỉ thị số 23/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện chỉ thị số: 657/TTg ngày 13/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
20-12-1996 Chỉ thị số 22/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về hoạt động Hội khỏe Phù Đổng trong những năm trước mắt.
05-11-1996 Quyết định số 1653/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời về tổ chức lớp chọn trong nhà trường phổ thông.
04-11-1996 Chỉ thị số 21/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
05-10-1996 Chỉ thị số 20/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Thanh tra, kiểm tra hành nghề Y, Dược tư nhân.
28-09-1996 Quyết định số 1406/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý ngành phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
25-09-1996 Chỉ thị số 19/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều tra nhân khẩu học nhiều vòng và kế hoạch hóa gia đình 1996 – 2000.
10-09-1996 Quyết định số 1304/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh đơn giá đất ở (đất thổ cư) đã ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-UB ngày 31/7/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
15-08-1996 Quyết định số 1189/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một phần Quyết định số 1140/QĐ-UB ngày 16/12/1991 của UBND tỉnh Bến Tre vì không còn phù hợp với qui định hiện hành.
05-08-1996 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi các đề án kinh tế và nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1996.
05-08-1996 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1995.
02-08-1996 Chỉ thị số 17/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 60/CP ngày 05.7.1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại các đô thị trong tỉnh.
24-07-1996 Chỉ thị số 15/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội – Dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997 và cụ thể hóa kế hoạch 5 năm 1996 – 2000.
20-07-1996 Quyết định số 1069/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá cước qua các bến phà: Rạch Miễu, Hàm Luông và An Hoá.
17-07-1996 Chỉ thị số 14/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học; tiến tới phổ cập trung học cơ sở giai đoạn 1996-2000.
20-06-1996 Chỉ thị số 13/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết tranh chấp đất đai, ổn định sản xuất.
10-06-1996 Quyết định số 848/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Qui định tạm thời khu vực đất đô thị.
07-06-1996 Chỉ thị số 12/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cuộc vận động “Toàn dân đưa trẻ em đến trường.
05-06-1996 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định hướng phát triển kinh tế - xã hội 3 huyện vùng ven biển tỉnh Bến Tre năm 1996-2000-2010.
27-05-1996 Chỉ thị số 11/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc lập lại sổ bộ hộ tịch.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
23,817,574 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner