"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1997           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 40 văn bản được ban hành trong năm 1997:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-1997 Quyết định số 2398/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá nước máy.
26-11-1997 Chỉ thị số 20/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phòng trào Thể thao – văn nghệ ở nông thôn.
11-11-1997 Chỉ thị số 19/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp để thu hút nguồn vốn của dự án Tài chính nông thôn”phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bến Tre.
28-10-1997 Quyết định số 1854/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành qui chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép.
25-10-1997 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Bến Tre.
25-10-1997 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1998.
25-10-1997 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh - khoá V.
18-10-1997 Quyết định số 1755/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo QĐ số 464/QĐ-UB ngày 28/3/1997 của UBND tỉnh.
18-10-1997 Quyết định số 1756/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, máy thủy.
07-10-1997 Quyết định số 1690/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Sở Địa chính thu các loại dịch vụ địa chính theo yêu cầu của người sử dụng.
06-08-1997 Quyết định số 1311/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành qui chế tạm thời di chuyển lực lượng khai thác thủy sản của Bến Tre đến ngư trường trọng điểm.
01-08-1997 Chỉ thị số 15/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 51/CP ngày 10/05/1997 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu.
31-07-1997 Quyết định số 1286/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1857/QĐ-UB ngày 09/12/1996 của UBND tỉnh Bến Tre.
26-07-1997 Chỉ thị số 13/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống bệnh dại trên gia súc.
25-07-1997 Quyết định số 1241/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi văn bản 329/CV-UB ngày 09/4/1997 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
23-07-1997 Quyết định số 1189/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi văn bản 475/QĐ-UB ngày 1/4/1997 của ủy ban nhân dân tỉnh.
19-07-1997 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1996.
19-07-1997 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi Nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1997.
19-07-1997 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về các đề án, phương án và tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh Bến Tre khoá V”.
04-07-1997 Quyết định số 1075/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung bảng giá xây dựng mới nhà ở ban hành kèm theo quyết định số 790/QĐ-UB ngày 31.7.1995 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
23,817,653 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner