"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1998           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 43 văn bản được ban hành trong năm 1998:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1998 Chỉ thị số 30/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phòng ngừa ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên (từ năm 1998 - 2002).
25-12-1998 Chỉ thị số 29/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tổ chức thực hiện phát triển đường dây hạ thế trong chương trình điện khí hoá các xã.
23-12-1998 Quyết định số 2221/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc qui định giá nước máy.
08-12-1998 Chỉ thị số 27/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chương trình hoạt động phòng, chống tội phạm ma tuý 1998-2000.
01-12-1998 Chỉ thị số 25/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỷ niệm 100 năm Bến Tre vào năm 2000 (01.01.1900-01.01.2000) và kỷ niệm 40 năm Bến Tre Đồng Khởi (17.01.1960-17.01.2000).
24-11-1998 Quyết định số 1877/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành qui định tạm thời về quyền tự quản của nhân dân trong ấp; nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của trưởng ấp, qui trình bầu cử trưởng ấp.
24-11-1998 Quyết định số 1879/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế Bến Tre.
04-11-1998 Quyết định số 1743/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bến Tre.
13-10-1998 Chỉ thị số 24/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý các hoạt động văn hoá dịch vụ văn hoá và chống các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.
07-10-1998 Quyết định số 1552/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành qui chế về quản lý giống tôm biển của tỉnh Bến Tre.
31-08-1998 Chỉ thị số 22/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ- TU và quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời kỳ 1996- 2010.
19-08-1998 Quyết định số 1266/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bản qui định tạm thời về mức thù lao của luật sư thuộc Đoàn luật sư Bến Tre.
13-08-1998 Quyết định số 1224/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế thực hiện công tác cho vay vốn từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.
07-08-1998 Chỉ thị số 21/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách BHXH ở các doanh nghiệp tư nhân có sử dụng từ 10 lao động trở lên.
06-08-1998 Quyết định số 1204/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Bến Tre.
06-08-1998 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10-HĐND tỉnh Bến Tre khoá V.
06-08-1998 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh – khoá V.
06-08-1998 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1998.
06-08-1998 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1997.
31-07-1998 Chỉ thị số 19/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
23,821,822 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner