"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1998           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 6 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1998:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-08-1998 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10-HĐND tỉnh Bến Tre khoá V.
06-08-1998 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh – khoá V.
06-08-1998 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1998.
06-08-1998 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1997.
21-01-1998 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề án qui hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời kỳ 1996-2010.
21-01-1998 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1998.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
23,965,835 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner