"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1999           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 43 văn bản được ban hành trong năm 1999:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-1999 Chỉ thị số 28/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thức ăn và thuốc thú y thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
14-12-1999 Quyết định số 3123/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
08-12-1999 Quyết định số 3043/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc qui định tạm thời nâng mức giá thu một phần viện phí.
03-12-1999 Chỉ thị số 26/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh.
03-12-1999 Quyết định số 3003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.
01-12-1999 Chỉ thị số 25/1999/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tổ chức thực hiện Nghị định 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch.
15-11-1999 Chỉ thị số 24/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việctổng kiểm kê đất đai và điều tra xác định hiện trạng sử dụng đất trong toàn tỉnh.
04-11-1999 Quyết định số 2629/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý giống tôm biển của tỉnh Bến Tre.
05-10-1999 Chỉ thị số 23/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở từ nay đến năm 2001 và 2010.
04-10-1999 Quyết định số 2350/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản.
30-09-1999 Chỉ thị số 22/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ theo Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17-9-1999 của Thủ tướng Chính phủ.
29-09-1999 Chỉ thị số 21/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.
20-09-1999 Chỉ thị số 19/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra đảm bảo an toàn các công trình cầu, cống đang sử dụng trên các tuyến đường trong địa bàn tỉnh.
20-09-1999 Chỉ thị số 20/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên đất sét.
16-09-1999 Chỉ thị số 18/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển.
09-09-1999 Quyết định số 2113/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
01-09-1999 Chỉ thị số 17/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện một số chính sách tín dụng Ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn theo Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg.
24-08-1999 Quyết định số 1910/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc huỷ bỏ Quyết định số 899/QĐ-UB ngày 11/6/1998 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định tạm thời về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe máy, xe mô tô 2 bánh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
23-08-1999 Chỉ thị số 16/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào vận động nhân dân tham gia xây dựng giao thông và xóa cầu khỉ ở nông thôn Bến Tre vào năm 2000.
04-08-1999 Chỉ thị số 15/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác lưu trữ.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
23,817,814 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner