"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2000           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 38 văn bản được ban hành trong năm 2000:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2000 Quyết định số 4714/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tạm thời về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với vùng lũ lụt, hộ đói, hộ nghèo, hộ có khó khăn trong sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
06-12-2000 Quyết định số 4522/2000/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức tiền lương, tiền công tối đa trong tính thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.
06-12-2000 Quyết định số 4525/2000/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý chất lượng tôm giống của tỉnh Bến Tre.
28-11-2000 Quyết định số 4386/2000/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thu thuế môn bài năm 2001.
31-10-2000 Quyết định số 3901/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp.
27-10-2000 Quyết định số 3869/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý giá.
10-10-2000 Chỉ thị số 16/2000/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức.
13-09-2000 Quyết định số 3064/2000/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ xe gắn máy.
06-09-2000 Chỉ thị số 15/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chỉnh lý tài liệu địa chính với hiện trạng sử dụng đất trong toàn tỉnh.
14-08-2000 Quyết định số 2542/2000/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch phối hợp đấu tranh chống sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
02-08-2000 Quyết định số 2257/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội.
31-07-2000 Nghị quyết số 13/2000/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000 và các đề án chuyên ngành.
31-07-2000 Nghị quyết số 14/2000/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyê toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1999.
31-07-2000 Nghị quyết số 15/2000/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân tỉnh Bến Tre giai đoạn 2001-2010.
31-07-2000 Nghị quyết số 17/2000/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa VI.
31-07-2000 Nghị quyết số 18/2000/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành qui chế hoạt động của TT HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh; nội qui kỳ họp HĐND tỉnh và qui chế về mối quan hệ công tác giữa HĐND tỉnh với UB MTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận.
25-07-2000 Quyết định số 2148/2000/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp đường theo quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bến Tre đến năm 2010.
13-07-2000 Chỉ thị số 14/2000/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phòng trừ côn trùng hại dừa.
06-07-2000 Quyết định số 1971/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đường để tính giá cước năm 2000.
26-06-2000 Chỉ thị số 11/2000/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
23,821,866 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner