"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2000           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 9 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2000:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-07-2000 Nghị quyết số 13/2000/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000 và các đề án chuyên ngành.
31-07-2000 Nghị quyết số 14/2000/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyê toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1999.
31-07-2000 Nghị quyết số 15/2000/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân tỉnh Bến Tre giai đoạn 2001-2010.
31-07-2000 Nghị quyết số 17/2000/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa VI.
31-07-2000 Nghị quyết số 18/2000/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành qui chế hoạt động của TT HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh; nội qui kỳ họp HĐND tỉnh và qui chế về mối quan hệ công tác giữa HĐND tỉnh với UB MTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận.
21-02-2000 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2000.
21-02-2000 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2000.
21-02-2000 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI.
21-02-2000 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2000.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
23,968,879 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner