"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2001           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 51 văn bản được ban hành trong năm 2001:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2001 Quyết định số 5938/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và quy trình thực hiện quản lý cán bộ, công chức.
26-12-2001 Quyết định số 5809/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
20-12-2001 Chỉ thị số 20/2001/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Bến Tre.
10-12-2001 Chỉ thị số 19/2001/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
10-12-2001 Quyết định số 5517/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp. thuế nhà đất năm 2002 và giá thu nợ thuế năm 2001 trở về trước.
13-11-2001 Chỉ thị số 18/2001/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn hoá ở công sở, nơi công cộng và văn minh đời sống nông thôn.
02-11-2001 Chỉ thị số 17/2001/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng và thực hiện quy ước ở thôn, ấp, khu phố.
17-10-2001 Quyết định số 4631/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trồng dừa năm 2001.
17-10-2001 Quyết định số 4632/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trồng dừa năm 2001.
24-09-2001 Chỉ thị số 15/2001/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt rà soát, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất của UBND các xã, phường, thị trấn trong địa bàn tỉnh Bến Tre.
14-09-2001 Quyết định số 4162/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế vận động xây dựng, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo”.
10-09-2001 Chỉ thị số 14/2001/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001.
10-09-2001 Quyết định số 4091/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001.
07-09-2001 Quyết định số 4083/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001.
05-09-2001 Quyết định số 4054/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, điều chỉnh và bổ sung một số nội dung quyết định số 490/UB-QĐ ngày 07/6/1989 của UBND tỉnh.
04-09-2001 Quyết định số 4051/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút cán bộ, công chức có trình độ, năng lực tốt.
29-08-2001 Chỉ thị số 13/2001/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.
17-08-2001 Quyết định số 3864/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đường để tính giá cước năm 2001.
15-08-2001 Quyết định số 3829/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện công tác cho vay vốn từ quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm tỉnh Bến Tre.
14-08-2001 Quyết định số 3693/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấm dứt phụ thu tiền điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
23,797,692 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner