"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2002           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 53 văn bản được ban hành trong năm 2002:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2002 Quyết định số 4318/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo để vận chuyển hành khách, hàng hoá.
25-12-2002 Nghị quyết số 56/2002/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003.
25-12-2002 Nghị quyết số 57/2002/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh các đề án, bổ sung biện pháp thực hiện các kế hoạch, chương trình, phương án do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8 – Hội đồng nhân dân tỉnh.
25-12-2002 Nghị quyết số 58/2002/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2003.
11-12-2002 Quyết định số 4052/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
10-12-2002 Quyết định số 4024/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
10-12-2002 Quyết định số 4041/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý tài sản Nhà nước.
29-11-2002 Quyết định số 3906/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức hội xuân hàng năm.
18-11-2002 Quyết định số 3799/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bảo vệ môi trường với hoạt động sản xuất than thiêu kết trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
18-11-2002 Quyết định số 3800/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
11-11-2002 Quyết định số 3755/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giá bán điện thống nhất cho các đối tượng sử dụng điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
08-11-2002 Quyết định số 3740/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phần giá đất ban hành kèm theo Quyết định 185/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
06-11-2002 Quyết định số 3687/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về quản lý Nhà nước các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
06-11-2002 Quyết định số 3688/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
06-11-2002 Quyết định số 3689/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO) trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
01-11-2002 Chỉ thị số 21/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp tài sản, cướp giật tài sản và hiếp dâm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-10-2002 Chỉ thị số 20/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng.
29-10-2002 Quyết định số 3634/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hệ thống cung cấp và sử dụng nước máy tại tỉnh Bến Tre.
11-10-2002 Chỉ thị số 17/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 17/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp.
11-10-2002 Chỉ thị số 18/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, duy tu, bảo dưỡng đường bộ.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
23,821,344 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner