"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2003           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 33 văn bản được ban hành trong năm 2003:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2003 Chỉ thị số 16/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường năng lực hoạt động xây dựng, quản lý chi phí xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng.
29-12-2003 Chỉ thị số 15/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
18-12-2003 Quyết định số 3682/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá cước qua phà năm 2004.
16-12-2003 Nghị quyết số 78/2003/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2004.
16-12-2003 Nghị quyết số 79/2003/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp chính quyền địa phương.
16-12-2003 Nghị quyết số 80/2003/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2004.
16-12-2003 Nghị quyết số 81/2003/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2004.
16-12-2003 Nghị quyết số 82/2003/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh qui hoạch phát triển công nghiệp Bến Tre giai đoạn 2001 - 2010 và qui hoạch chung khu công nghiệp Giao Long xã An Phước, huyện Châu Thành Bến Tre.
15-12-2003 Quyết định số 3631/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về lộ giới và chỉ giới xây dựng công trình trên các tuyến đường thuộc đô thị thị xã Bến Tre.
03-12-2003 Quyết định số 3441/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá tạm thời thi công đá mi bụi cho các công trình giao thông.
02-12-2003 Chỉ thị số 14/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sự lãnh chỉ đạo của UBND các cấp, sở, ngành tỉnh đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
21-11-2003 Chỉ thị số 13/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách.
20-10-2003 Quyết định số 2915/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá nhà ở xây dựng mới.
16-10-2003 Quyết định số 2891/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Tổ chức khám - chữa bệnh và lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bến Tre năm 2004 và những năm tiếp theo.
15-10-2003 Nghị quyết số 76/2003/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2020.
02-10-2003 Chỉ thị số 12/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2003-2007 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
24-09-2003 Quyết định số 2592/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành qui định áp dụng một số biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
24-09-2003 Quyết định số 2593/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui định chế độ khen thưởng thành tích phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm trật tự an toàn xã hội.
20-08-2003 Quyết định số 2261/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy Chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
31-07-2003 Quyết định số 2103/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút cán bộ, công chức có trình độ, năng lực tốt.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
23,797,776 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner