"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2004           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 76 văn bản được ban hành trong năm 2004:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2004 Quyết định số 5161/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thu phí giao thông qua cầu Phước Mỹ, huyện Giồng Trôm.
31-12-2004 Quyết định số 5162/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thu phí giao thông qua cầu Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm.
30-12-2004 Quyết định số 5125/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng quy định giá các loại đất.
30-12-2004 Quyết định số 5126/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2005.
30-12-2004 Quyết định số 5127/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2005.
30-12-2004 Quyết định số 5128/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2005.
30-12-2004 Quyết định số 5129/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2005.
30-12-2004 Quyết định số 5132/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2005.
30-12-2004 Quyết định số 5148/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
28-12-2004 Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2005.
28-12-2004 Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2005.
28-12-2004 Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2005.
28-12-2004 Nghị quyết số 17/2004/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bến Tre thời kỳ 2001-2010.
28-12-2004 Nghị quyết số 18/2004/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát và kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2005.
28-12-2004 Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3-HĐND tỉnh-khóa VII.
16-12-2004 Chỉ thị số 19/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác Dân số trong tình hình mới.
15-12-2004 Quyết định số 4920/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đầu tư phát triển giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và vốn huy động nhân dân đóng góp.
14-12-2004 Chỉ thị số 18/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyêt 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010.
08-12-2004 Chỉ thị số 17/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 5 năm 2006 -2010.
08-12-2004 Quyết định số 4778/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho phép xe ô tô đưa đón học sinh được lưu thông vào các tuyến đường cấm trên địa bàn thị xã Bến Tre.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
23,834,571 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner