"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2005           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 100 văn bản được ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2005 Chỉ thị số 31/2005/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ khẩu và Thông tư số 11/2005/TT-BCA ngày 7/10/2005 của Bộ Công an.
30-12-2005 Quyết định số 4522/2005/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2006.
30-12-2005 Quyết định số 4524/2005/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006.
30-12-2005 Quyết định số 4525/2005/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006.
29-12-2005 Quyết định số 4505/2005/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2006.
29-12-2005 Quyết định số 4506/2005/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2006.
28-12-2005 Công văn số 3054/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bảng giá xe gắn máy 2 bánh.
28-12-2005 Quyết định số 4499/2005/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp cấp giấy phép xây dựng.
27-12-2005 Quyết định số 4447/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện quản lý Nhà nước các khu, cụm công nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
26-12-2005 Quyết định số 4424/2005/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thu thuế Môn bài năm 2006.
23-12-2005 Nghị quyết số 57/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2006-2010).
23-12-2005 Nghị quyết số 58/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006.
23-12-2005 Nghị quyết số 59/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phượng án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2006.
23-12-2005 Nghị quyết số 60/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2006.
23-12-2005 Nghị quyết số 61/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án tổng quan cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường giai đoạn 2006-2010.
23-12-2005 Nghị quyết số 62/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn và kiến thiết thị chính giai đoạn 2006-2010.
23-12-2005 Nghị quyết số 63/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các đề án, phương án, chương trình, tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.
23-12-2005 Nghị quyết số 64/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát và kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2006.
22-12-2005 Chỉ thị số 30/2005/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế - tổng dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
15-12-2005 Quyết định số 4316/2005/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định về trình tự, thủ tục phân cấp thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
23,821,503 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner