"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 116 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Nghị quyết số 100/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thị xã Bến Tre năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về dự toán phân bổ ngân sách Nhà nước thị xã Bến Tre năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, phường.
28-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia của thị xã Bến Tre từ năm 2006 - 2010.
28-12-2007 Nghị quyết số 89/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2007-2025).
28-12-2007 Nghị quyết số 97/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2007-2025).
28-12-2007 Nghị quyết số 98/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2007 - 2025).
28-12-2007 Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 148/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 149/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về chương trình giám sát năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 150/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về quy định một số chế độ phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện.
21-12-2007 Nghị quyết số 151/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 152/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.
20-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.
20-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008.
20-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn.
20-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về việc thông qua chủ trương mở đường giao thông tuyến đê cặp kênh trục dẫn An Đức - Tân Hưng.
20-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
23,968,761 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner