"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 125 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Nghị quyết số 31/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2010.
31-12-2009 Nghị quyết số 32/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
31-12-2009 Nghị quyết số 33/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010.
31-12-2009 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Châu Thành khóa IX (nhiệm kỳ 2004-2011).
31-12-2009 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010.
31-12-2009 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về chương trình giám sát và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành năm 2010.
30-12-2009 Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
30-12-2009 Nghị quyết số 30/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2010.
30-12-2009 Nghị quyết số 31/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010.
30-12-2009 Nghị quyết số 32/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về chương trình giám sát năm 2010.
28-12-2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010.
28-12-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Bình Đại năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về chương trình giám sát năm 2010.
23-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
23-12-2009 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về chương trình giám sát năm 2010.
23-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2010.
23-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010.
23-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về kế hoạch sử dụng đất năm 2010.
23-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm giai đoạn 2009-2030.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
23,968,836 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner