"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 186 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 3268/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giao ban báo chí hàng tháng giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
31-12-2009 Quyết định số 3292/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011.
31-12-2009 Quyết định số 3293/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011.
31-12-2009 Quyết định số 3294/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011.
31-12-2009 Quyết định số 3295/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011.
30-12-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
28-12-2009 Quyết định số 3237/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ nhà, đất tỉnh Bến Tre.
25-12-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010.
25-12-2009 Quyết định số 3203/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố bổ sung và huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre.
25-12-2009 Quyết định số 3204/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre.
16-12-2009 Quyết định số 3092/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề truyền thống khai thác hải sản Bình Thắng, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
15-12-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
15-12-2009 Quyết định số 3085/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá lúa thu thuế thuộc bộ thuế năm 2010 và giá thu nợ năm 2009 trở về trước.
04-12-2009 Quyết định số 2998/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập ấp mới trên địa bàn huyện Giồng Trôm.
04-12-2009 Quyết định số 3008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên gọi của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.
26-11-2009 Quyết định số 2911/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre.
26-11-2009 Quyết định số 2915/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2011.
26-11-2009 Quyết định số 2916/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2011.
26-11-2009 Quyết định số 2918/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2011.
26-11-2009 Quyết định số 2921/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giảm, miễn thiên tai thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2009.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang: 
23,968,756 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner