"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 24 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
08-12-2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2010.
08-12-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2008.
08-12-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2010.
08-12-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010.
08-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung giải pháp thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và dạy nghề tỉnh Bến Tre; bổ sung các mục tiêu, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010.
08-12-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre giai đoạn từ năm 2010-2015.
08-12-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND; quy định về mức thu phí qua phà Tam Hiệp và phí đo đạc lập bản đồ địa chính.
08-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương vận động lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
08-12-2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện thực hiện.
22-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009.
22-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.
22-07-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản cát lòng sông tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
22-07-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung mục tiêu và giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2005-2010; Chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2006-2010; Chiến lược dân số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007-2010 tầm nhìn đến năm 2020.
22-07-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do thành lập huyện và các xã, phường mới.
22-07-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009.
22-07-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí trình tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.
13-02-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển toàn diện 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre đến năm 2020.
13-02-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Đề án đào tạo 50 cán bộ khoa học, kỹ thuật ở nước ngoài có trình độ sau đại học của tỉnh Bến Tre.
13-02-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng kết Dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; bổ sung giải pháp tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2009-2010.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
23,962,833 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner