"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 372 văn bản được ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
31-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.
31-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011.
31-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về điều chỉnh danh mục công trình nguồn vốn xây dựng cơ bản, vốn nhà công đất công năm 2010.
31-12-2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.
31-12-2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc xây dựng các tuyến lưới điện hạ thế huyện Mỏ Cày Nam.
31-12-2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc xây dựng bãi rác khu vực xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam.
31-12-2010 Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về Chương trình giám sát năm 2011.
31-12-2010 Quyết định số 2925/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2010-2025).
31-12-2010 Quyết định số 2926/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
30-12-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2011.
30-12-2010 Công văn số 542/HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND và số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh.
28-12-2010 Nghị quyết số 80/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011.
28-12-2010 Nghị quyết số 81/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.
28-12-2010 Nghị quyết số 82/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011.
28-12-2010 Nghị quyết số 83/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.
28-12-2010 Nghị quyết số 84/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về xây dựng xã nông thôn mới.
28-12-2010 Nghị quyết số 85/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về Chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khoá IX.
27-12-2010 Quyết định số 2887/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố bổ sung và huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.
27-12-2010 Quyết định số 2888/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố lại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.
Chuyển tới trang:  /19     Số văn bản mỗi trang: 
23,798,208 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner