"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 443 văn bản được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 3040/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
30-12-2011 Quyết định số 3041/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
30-12-2011 Quyết định số 3042/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
30-12-2011 Quyết định số 3043/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
30-12-2011 Quyết định số 3052/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
30-12-2011 Quyết định số 3053/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
30-12-2011 Quyết định số 3072/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 và giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước.
29-12-2011 Công văn số 6025/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thông báo thời gian cho phép thả giống tôm biển vụ nuôi năm 2012.
28-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2012.
28-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Chợ Lách năm 2012.
28-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện năm 2012.
28-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về dự toán thu, chi từ nguồn thanh lý nhà đất công không có nhu cầu sử dụng năm 2012.
28-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Lách đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
28-12-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012.
28-12-2011 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc thông qua Tờ trình điều chỉnh một phần diện tích, dân số ấp Hoà II, xã Vĩnh Hoà, huyện Chợ Lách nhập vào xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc.
28-12-2011 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách ban hành Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012.
28-12-2011 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012.
28-12-2011 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016.
28-12-2011 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016.
27-12-2011 Quyết định số 2993/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2020.
Chuyển tới trang:  /23     Số văn bản mỗi trang: 
23,817,168 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner