"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 448 văn bản được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
28-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2011 và nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2012.
28-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về dự toán thu và phương án phân bổ ngân sách huyện Thạnh Phú năm 2013.
28-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước huyện năm 2013.
28-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Thạnh Phú.
28-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về việc đổi tên Trường Trung học cơ sở Giao Thạnh, xã Giao Thạnh.
28-12-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy định mức thu phí qua phà đối với hành khách đi xe đạp, xe gắn máy và mô tô mua vé tháng tại Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phí qua các phà trực thuộc Trung tâm Quản lý Phà và Bến xe Bến Tre.
28-12-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013, giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 trở về trước và giá lúa thu nợ thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước.
27-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013.
27-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Chợ Lách năm 2013.
27-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện năm 2013.
27-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về thông qua Đề án phát triển kinh tế vườn huyện Chợ Lách giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020.
27-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về thông qua Đề án phát triển du lịch huyện Chợ Lách giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020.
27-12-2012 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc ban hành Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013.
27-12-2012 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013.
27-12-2012 Quyết định số 2566/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
25-12-2012 Chương trình số 6080/CTr-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
21-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013.
21-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2013.
21-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
Chuyển tới trang:  /23     Số văn bản mỗi trang: 
23,834,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner