"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 177 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2006 Hướng dẫn số 4294/HD-STC của Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
29-12-2006 Quyết định số 2705/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên gọi Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo.
27-12-2006 Công văn số 4477/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức lương, phụ cấp đối với cán bộ xã, ấp, khu phố.
25-12-2006 Công văn số 4415/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Phòng chống dịch cúm gia cầm và bệnh LMLM trên gia súc.
22-12-2006 Quyết định số 2602/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND ngày 06/12/2006 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc bình ổn giá và xử lý đối với những trường hợp vi phạm.
21-12-2006 Quyết định số 1127/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại về việc bổ sung Quyết định số 1063/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 Ban hành Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010.
13-12-2006 Quyết định số 2551/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung Tâm Lưu trữ tỉnh Bến Tre.
11-12-2006 Công văn số 4203/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về một số vấn đề cần lưu ý trong công tác quản lý đất đai khi thực hiện Luật Nhà ở.
11-12-2006 Công văn số 4213/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tiếp nhận, phân phối, khắc phục hậu quả bão số 9.
08-12-2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.
06-12-2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bình ổn giá và xử lý đối với những trường hợp vi phạm.
05-12-2006 Quyết định số 2474/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2007 và thu nợ thuế năm 2006 về trước.
01-12-2006 Quyết định số 2463/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
24-11-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND của UBND huyện Ba Tri về việc họp mặt lực lượng dự bị động viên ngày 22/12/2006.
24-11-2006 Quyết định số 1074/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thu đất.
24-11-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tập trung thực hiện phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
22-11-2006 Quyết định số 1063/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại ban hành Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010.
22-11-2006 Quyết định số 2372/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 4316/2005/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục phân cấp thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận Bản đăng ký đạt chuẩn môi trường.
22-11-2006 Quyết định số 2381/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong Chợ.
22-11-2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang: 
23,806,214 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner