"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 366 văn bản được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Nghị quyết số 143/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
31-12-2008 Nghị quyết số 144/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2009.
31-12-2008 Nghị quyết số 146/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh quy hoạch thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
31-12-2008 Nghị quyết số 147/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Châu Thành.
31-12-2008 Nghị quyết số 148/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về chủ trương thanh lý bán đấu giá các thửa đất công không nhu cầu sử dụng trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2009.
31-12-2008 Nghị quyết số 149/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.
31-12-2008 Nghị quyết số 150/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về Chương trình giám sát và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri tiếp tục thực hiện 3 chương trình trọng tâm của Huyện uỷ và Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện về bảo vệ môi trường, kéo giảm hộ nghèo, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
30-12-2008 Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2011.
30-12-2008 Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về tiếp tục phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.
30-12-2008 Nghị quyết số 29/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Ba Tri năm 2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về công tác phổ cập giáo dục trung học năm 2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri bổ sung các giải pháp để thực hiện Đề án phát triển du lịch của huyện Ba Tri giai đoạn năm 2004-2010.
30-12-2008 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về trùng tu, mở rộng diện tích đất các Khu di tích Võ Trường Toản, lăng Nguyễn Đình Chiểu.
30-12-2008 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Việt Sinh An Bình.
30-12-2008 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng cải tạo và mở rộng thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
30-12-2008 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri quy định một số chế độ phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện.
Chuyển tới trang:  /19     Số văn bản mỗi trang: 
23,806,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner