"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 389 văn bản được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre.
27-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại năm 2014.
27-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về dự toán thu, chi ngân sách huyện Bình Đại năm 2014.
27-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện Bình Đại năm 2014.
27-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc đổi tên một số trường học trên địa bàn huyện Bình Đại.
27-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về công tác giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện – khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016.
27-12-2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện.
27-12-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 34/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
26-12-2013 Công văn số 6375/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xử lý vi phạm HLAT đường bộ trên tuyến QL.57 đoạn từ thị trấn Mỏ Cày Nam về Thạnh Phú.
26-12-2013 Công văn số 6380/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong đợt nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về dự toán thu và phương án phân bổ ngân sách huyện Thạnh Phú năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2012.
24-12-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các hệ thống đường địa phương.
23-12-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
23-12-2013 Kế hoạch số 6293/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
23-12-2013 Kế hoạch số 6294/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
23-12-2013 Kế hoạch số 6308/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
20-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014.
Chuyển tới trang:  /20     Số văn bản mỗi trang: 
23,806,594 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner