"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 9 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Phổ cập y học cổ truyền phòng, chữa bệnh thông thường và chăm sóc một số bệnh không lây cho nhân dân giai đoạn 2014-2016.
26-08-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
19-08-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
02-06-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ổn định giá cả các hàng nông thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
12-05-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chế độ công vụ, công chức.
05-05-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
21-04-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp học năm 2014.
19-03-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
17-02-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
23,972,660 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner