"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Công văn
Danh sách 29 Công văn do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-11-2014 Công văn số 5507/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo TT-ATGT đến cuối năm.
28-10-2014 Công văn số 5239/UBND-TCĐT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tổ chức thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
22-10-2014 Công văn số 5142/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nuôi tôm biển trong thời gian tạm ngưng vụ nuôi.
16-10-2014 Công văn số 5045/UBND-TCĐT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.
15-10-2014 Công văn số 5031/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
26-09-2014 Công văn số 4687/UBND-TCĐT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
16-09-2014 Công văn số 4485/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
10-09-2014 Công văn số 4373/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
06-09-2014 Công văn số 4316/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường.
19-08-2014 Công văn số 3924/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thời gian tạm ngưng vụ nuôi tôm biển năm 2014.
10-07-2014 Công văn số 3223/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
16-06-2014 Công văn số 2735/UBND-NC của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014.
12-06-2014 Công văn số 2659/UBND-NC của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đính chính nội dung của Danh mục văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND.
14-04-2014 Công văn số 1563/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý tình hình bơm agar vào tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
14-04-2014 Công văn số 1591/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong năm 2014.
10-04-2014 Công văn số 1523/UBND-TH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BTP và Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp.
28-03-2014 Công văn số 1306/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
26-03-2014 Công văn số 1245/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải, xe cơ nới thùng xe trái quy định.
07-03-2014 Công văn số 924/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo TT-ATGT trong tỉnh.
04-03-2014 Công văn số 860/UBND-NC của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thi hành án hành chính trong các cơ quan hành chính.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
23,972,661 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner