"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Hướng dẫn
Danh sách 3 Hướng dẫn do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-10-2014 Hướng dẫn số 5236/HD-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
26-09-2014 Hướng dẫn số 4708/HD-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tự, thủ tục đăng ký, xét duyệt, thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu theo chính sách tín dụng của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.
19-09-2014 Hướng dẫn số 4572/HD-BCĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
23,972,743 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner